Les exigències del Guinness World Records han impedit que la celebració siga un autèntic comboi. Agraïm el compromís i la il-lusió mostrada pels centenars de persones que s’han inscrit a l’esdevinement, als cuals els demanem les nostres disculpes més sinceres.